Nybrottsmannen Gunnar (43):– Nydyrking må prioriteres like høyt som jordvern

Gunnar Singsaas vil i løpet av sommeren ta i bruk 47 dekar nydyrka land. – Siden jeg tok over gården har jeg snart tatt i bruk 200 dekar fulldyrka areal som ikke var i produksjon, sier sauebonden.

På jordsykket vi skimter i bakgrunnen har Gunnar Singsaas satt i gang med nydyrking.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Åfjord kommune gir bønder tilskudd til nydyrking, og sauebonden fra Sørdalen er en av dem som har fått innvilget støtte. Singsaas sitter i kommunestyret for Fremskrittspartiet, og der har han vært med på diskusjoner om arealpolitikk og jordvern. Det har blant annet vært stor diskusjon om det skal legges ut tomter i sentrum. Dessuten han han vært borti flere saker der jordvernet angivelig har vært et hinder for at folk skulle få seg tomt på hjemgården.