Kjøretøykortesje og gratis is til glade barn

Også på Stokkøya og Linesøya ble det feiret 17. mai.
Nyheter

Her var det blant annet bilkortesje å se på.