Videregående skoler på Fosen gjør seg klare for å ta imot elever:

- Det vil bli en ny skolehverdag, der smittevern vil få høyeste prioritet

Rektor Lise Henriksen ved Åfjord videregående skole forteller at det blir en del ommøblering og flytting på både elever og ansatte før skolen er klar for åpning.

Stille ved Åfjord videregående skole lørdag. Til uka skal elevene igjen tilbake hit.  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Nyheter

Torsdag kveld bestemte regjeringen at skolene skal åpnes igjen i løpet av uke 20. På Fosen, som på flere andre steder i landet, varierer det fra skole til skole når de åpner.Det er ulike praktiske hensyn ved hver skole som er grunnen til at de starter opp på forskjellige dager.

Gradvis returnering av elever

Fosen videregående skole har hatt elever fra byggfag og elektrofag på skolen i to uker allerede. Rektor Maia Revdal opplyser til Fosna-Folket at skolen vil jobbe gjennom helgen for å avklare hvordan resten av elevene kan returnere til skolen gradvis i uken som kommer.

-Vi kan ikke ta imot alle samtidig. Så lenge det er smittevernregler å forholde seg til, er det umulig å gjennomføre full drift av skolen. Men alle elever skal tilbake; for noen blir det en dag i uken, for noen blir det to dager – avhengig av hvilke fag de går på, sier Revdal.

Hun sier det ikke vil være mulig å åpne skolen helt før sommeren.

-Avstandsreglene gjør at vi må spre elevene utover arealet så godt vi kan. Og skolebussen kan ikke kjøre med mer enn halv kapasitet, så det er ikke mulig å gjennomføre full drift før sommeren, sier hun.

- Har vært tøft

-Er skolen i full drift til høsten?

-Det håper jeg, men jeg tør ikke tro det, sier Revdal.

Fosen videregående skole har 320 elever fordelt på 22 klasser og åtte programfag. Etter at samfunnet ble stengt ned for å hindre koronasmitte, er eksamen for elevene avlyst.

-Etter det har vi kun hatt et mål for øye: Å sikre at elevene får et best mulig grunnlag for å få standpunktkarakter. Elever som har strevd har fått mulighet til å møte læreren sin i enkelte fag, for å møte spesielle utfordringer, sier Revdal.

Hun er åpen på at tiden med stengt skole har vært tøff for flere elever.

-Vi er veldig klar over at dette har vært en tøff situasjon for elevene å være i. Undervisning foregår best tett på læreren. Mye kan gjøres digitalt, men det kan ikke erstatte klasseromsundervisning, sier Revdal.

Vil fremdeles undervise noe digitalt

Åfjord videregående skole åpner for sine elever tirsdag 12.mars. Da åpner skolen for alle de i alt 152 elevene, opplyser rektor Lise Henriksen.

- Vi har planlagt å bruke mandag til forberedelser for alle ansatte, sier Henriksen.

Siden 27.april har skolen vært delvis åpen for de fleste elever på vg2 yrkesfag. De har til nå kun hatt praktiske fag på skolen eller i nærområdet.

- Hver av disse klassene har vært 2-3 dager på skolen i uka. Vi har også hatt noen elever utplassert i bedrift enkelte dager, for å ta igjen noe av det som ble tapt på grunn av nedstengningen, forteller Henriksen.

Teorifag har foregått på digitale flater hjemmefra, opplyser rektoren. Selv om Åfjord videregående skole åpner for alle elever, er det likevel bare friske elever og ansatte som kan komme på skolen.

- Vi må derfor være forberedt på at det fremdeles vil foregå noe undervisning på digitale flater, forklarer Henriksen.

- Ny skolehverdag

- Hvordan blir det å forholde seg til smittevernregler og avstand, er det mulig å få til full drift av skolen samtidig som man må forholde seg til disse reglene?

- Det vil bli en ny skolehverdag, der smittevern vil få høyeste prioritet. Fredagen ble brukt til å legge en god plan. Vurderinger er gjort i samråd med blant annet vårt hovedverneombud, sier Henriksen.

- Både klasserom, fellesrom og arbeidsrom er gjennomgått og vurdert i forhold til blant annet avstandskrav. Det blir en del ommøblering og flytting på både elever og ansatte før vi er klare for åpning. Vi må også bruke noen rom på en annet måte enn vi har gjort før, og innføre restriksjoner for bruk av fellesrom, forklarer Henriksen.

- Det blir ikke optimalt

Rektoren ved Åfjord videregående har tro på at både elever og ansatte vil klare å forholde seg til denne planen.

- Det blir ikke optimalt, men jeg har stor tro på at både elever og ansatte vil klare å forholde seg til denne planen. Både elever og ansatte vil få opplæring på gjeldende smittevernregler og informasjon om hvilke tilpasninger som er gjort for våre skolebygg, sier hun.

Alle eleveksamener er avlyst, og det vil bli fullt fokus på standpunktvurdering fremover. I tillegg skal det gjennomføres noen privatisteksamener ved skolen, opplyser Henriksen.

- Hvordan har det vært for lærere og elever å jobbe digitalt etter at skolen ble koronastengt?

- Det har vært krevende. Det er ingen tvil om det. Det har likevel gått over all forventning, og både lærere og elever fortjener stor honnør for innsatsen. De har vist en beundringsverdig endringskapasitet. Stengingen har imidlertid vært langvarig og mange kjenner på slitasje, så jeg er veldig glad for at vi nå kan ta imot både elever og ansatte på skolen igjen.

- Har du ellers noen tanker rundt skoleåpningen?

- Jeg gleder meg! Det blir flaggheising på tirsdag, sier rektoren.

Har tilpasset timeplanen

Ved Johan Bojer videregående skole i Indre Fosen skal det være planleggingsdag førstkommende mandag. Fra tirsdag tar skolen igjen imot elever. Også her har vg2 yrkesfag vært inne i skolen, siden 17.april.

- Skal dere ta imot de resterende elevene gradvis eller kommer alle samtidig?

- På grunn av smittevernreglene kan vi ikke ta inn alle elever hver dag. Vi har tilpasset timeplanen slik at noen klasser er inne, mens andre har nettundervisning. De dagene elevene er inne har de fulle dager, sier rektor Borghild Husdal Buhaug.

Fordi smittevernreglene må ivaretas, har skolen ikke nok areal til at alle kan være på skolene samtidig. Kantinen vil av samme grunn ikke åpnes med det første, så elevene må ha med matpakke, forklarer Husdal Buhaug.

Johan Bojer videregående skole har totalt 265 elever; 155 elever ved skolested Rissa og 110 ved skolested Leksvik.

- Nettundervisning krever mye

- Hvordan blir det med eksamener og standpunktkarakter hos dere?

- Vi gjennomfører privatisteksamener, alle andre eksamener er avlyst over hele landet. Vi har i hele perioden hatt fokus på gode vurderingssituasjoner for å sikre standpunkt.

Husdal Buhaug skryter av hvordan både elever og lærere har tilpasset seg situasjonen med koronastengt skole, men synes det er godt at skolene åpner igjen.

- Det har gått utrolig bra, elever og lærere har virkelig stått på i denne perioden. Lærerne har vært kreative og laget gode opplegg, og det er ingen tvil om at vi har hatt et digitalt løft. Samtidig er det godt at skolene åpner igjen nå, nettundervisning krever mye av både elever og ansatte, sier rektoren.