Koronakrisen: «Seks med umiddelbare problemer – seks forventer problemer innen et halvt år»

Koronakrisen påvirker næringslivet i Roan og Osen i ulik grad. Spesielt på lang sikt vil den kunne skape store problemer.

Næringene reiseliv, overnatting, samt havbruk og fiske har størst likviditetsutfordringer i Roan. På illustrasjonsbildet ses tyske fisketurister i Roan.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Roan-delen av Åfjord kommune og Osen sammen med Indre Fosen, utgjør de tre Fosen-kommunene som har deltatt i en undersøkelse som er utført i samarbeid mellom sju kommuner i Trøndelag. Formålet med forstudien har vært å kartlegge hvordan koronapandemien rammer næringsliv og enkeltbedrifter på Fosen og i Indre Namdal.