Slik holder elever og lærere det gående under korona-krisa

Rektorene ved Åset skole i Åfjord og Vallersund oppvekstsenter i Ørland har ingen formening om skolene bør åpnes snart. – Vi forholder oss til sentrale føringer, sier Lisbeth Hellemsbakken ved Vallersund oppvekstsenter.

Vallersund oppvekstsenter.  Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

Begge rektorene er fornøyde med både lærere og elevers innsats for å få gjennomført hjemmeundervisning under nedstengning av skolene.