Isolerer klinikk for korona-syke

Dersom du har luftveis- eller influensasymptomer skal du bruke egen inngang på legekontoret heretter.

Enhetsleder Andre Sagmo og kommuneoverlege Arnfinn Seim. Den nye luftveisklinikken vil ha inngang til høyre på bildet.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Indre Fosen kommune gjør en midlertidig omorganisering av legetjenesten, opplyser enhetsleder helse og velferd, Andre Sagmo.

Fra mandag 6. april åpner kommunen en luftveisklinikk.

– Alle pasienter med luftveisproblemer eller mistanke om koronainfeksjoner skal vurderes og følges opp her, opplyser kommuneoverlege Arnfinn Seim.

Klinikken er etablert i kreftklinikkens «gamle» lokaler og er fysisk adskilt fra resten av legekontoret med en ny egen inngang. Kreftklinikken er flyttet til motsatt side av bygget, i nærheten av helsestasjon og psykisk helse.

Årsaken til at den nye ordningen er selvsagt at man i størst mulig grad skal forsøke å unngå smitte. Mellom den nye luftveisklinikken og legekontoret er det etablert smittesluse med strenge rutiner, som sikrer at leger og medarbeidere som må bevege seg mellom gjør dette på en sikker måte.

Fastleger og fastlegebesøk

– Folk som skal til fastlegen sin skal slippe å være engstelig for at de blir smittet på venterommet på legekontoret. Det skal være trygt å gå til fastlegen, sier Seim.

Det er derfor innført ytterligere tiltak hvor noen av kommunens fastleger blir flyttet fra sine faste arbeidsstasjoner til andre lokasjoner. Fra tirsdag 14. april (første arbeidsdag etter påske) vil dagens fire leger som er i Leksvik være stedbundet der hele tiden. De skal ikke ha kontordager i Vanvikan som de har hatt til nå.

Tre leger fra Rissa vil flytte sin virksomhet til Vanvikan, og en lege skal ha tilhold i Råkvåg.

Dette for å ha tettest mulige skott, og bli mindre sårbare om det skulle oppstå smitte blant helsepersonellet.

Legekontoret har også tatt i bruk videokonsultasjon i likhet med mange andre kontorer rundt om i landet.

– Det er om å gjøre å ivareta alle fastlegeoppdrag som normalt, sier kommuneoverlege Seim.

Legevaktordningen

Fra onsdag 8. april klokken 1600 vil legevakten for Indre Fosen flyttes fra Vanvikan til Rissa legekontor. Dette er for at alle smittede eller mistanke om smitte skal følges opp og behandles ved luftveisklinikken.

– Dette er et viktig tiltak for å unngå at smittede og potensielt smittede personer skal oppholde seg i samme lokaler sammen med de ordinære fastlegeoppgavene, opplyser Sagmo.

Sentralbordet

Fra neste uke vil også sentralbordet bli lagt om. Det betyr at når du ringer legekontoret får du to tastevalg. Ett for ordinær fastlegevirksomhet, og ett for luftveisymptomer.

– De som betjener telefon med symptomer drilles daglig sammen med smittevernslegen og oppdaterer seg fortløpende på spørsmål og avklaringer som må gjøres med pasientene som tar kontakt. Her vil de som ringer få snakke med våre mest kompetente medarbeidere på koronainfeksjon, opplyser Sagmo.

– Vi innfører disse tiltakene for å minimere risikoen så mye som mulig. For noen av pasientene og legene kan denne midlertidig omleggingen medføre noen ulemper, men vi tror at alle ser nødvendigheten for at det er viktig å gjøre grep for å unngå smitte og sikre trygge rammer for pasienter i møte med sin fastlege, sier Andre Sagmo.