Har du tenkt deg hjem til foreldre i påsken? Det frarådes av myndighetene

Om du har lyst til å ta deg en tur hjem til mor og far i påsken, så kan det hende du må legge den ideen på is. Unntaket er hvis du er student.

Rissa sentrum.  Foto: Arkiv

Nyheter

På spørsmål fra Fosna-Folket om voksne kan reise hjem for å se sine foreldre, henviser Elisabeth Johansen, senior kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, til Justis- og beredskapsminister Monica Mælands oppdatering om koronasituasjonen 25. mars.

Da sa Mæland at studenter får dra hjem.

– Kommunale karanteneregler finner vi i hele landet. Vår jobb nå er å sørge for at vi kan ivareta folks helse og trygghet, at viktig næringsliv får muligheten til å overleve, at foreldre får samvær med sine barn, og at studenter kan få komme hjem til påske, sa Mæland.

På direkte oppfølgingsspørsmål om de som er voksne og ikke er studenter også kan dra hjem til sine foreldre, svarer Johansen følgende.

«Reiser som ikke er strengt nødvendige bør unngås.»

Hun henviser til helsenorge sine nettsider for mer informasjon.

Det betyr altså at du har full mulighet til å komme hjem til mor og far om du studerer, men hvis du for eksempel gikk ut av studiene i fjor, blir du bedt om å holde deg der du er.

Fosna-Folket har også sendt de samme spørsmålene til Folkehelseinstiuttet, som henviser til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har ikke besvart Fosna-Folkets henvendelser.