Har overvåkningssystem. Kan gripe inn om folketallet øker i påska

I Indre Fosen kommune finnes det i underkant av 2000 fritidseiendommer.

Ordfører Bjørnar Buhaug (Sp).  Foto: Sigrun Overland/arkiv

Nyheter

Kommunen har i disse koronatider bedt sine innbyggere om å holde seg innen kommunen, så langt det er mulig.

– Vi ønsker heller ikke at folk skal komme inn til kommunen nå, sier ordfører Bjørnar Buhaug (Sp).

Da hytteforskriften kom 15. mars ble det forbud mot å overnatte i hytte der du ikke er folkeregistrert.

Overvåkning og varsling

I Indre Fosen kommune har de et beredskapssystem der de har oversikt over antall sim-kort i kommunen.

– Vi kan ta kartutsnitt over det området vi ønsker å se på, og finne ut hvor mange telefoner det er i det bestemte området, opplyser Buhaug.

Dette systemet ble blant annet brukt under uværet som raste i januar da det var fare for at løse gjenstander skulle falle ned fra taket på Stadsbygd omsorgssenter. Da ble det sendt ut varsel til folk i Stadsbygd-området.

Tiltak

Mange av innbyggerne i Indre Fosen har hytte i egen kommune og de kan selvsagt dra på hytta i påska om de ønsker det.

– Vi har ikke full oversikt over hvor mange av de rundt 2000 fritidseiendommene som er eid av egne innbyggere. Det vi kan følge med på er om det er nedgang av sim-kort i en del av kommunen, og oppgang for eksempel rundt Storvatnet. Da vil det tyde på at folk har forflyttet seg. Det er dersom det totale antallet av innbyggere øker, vi må vurdere tiltak, sier Buhaug.

– Hvilke tiltak kan det være snakk om?

– Det er noe vi må drøfte med smittevernoverlege og politiet. Vi kan i første omgang sende ut sms-varsel der vi minner på, og understreker, hva hytteforskriften sier.

– Alvor

Dersom det skulle bli aktuelt å gripe inn er det politiets oppgave.

– Tror du kommunens egne innbyggere vil reagere dersom de ser utenbygds påsketurister på overnatting?

– Ja, det tror jeg. Når kommunen har satt kriseledelse er det en pekepinn på alvoret i situasjonen, påpeker ordfører Bjørnar Buhaug.