Spanderte pizza på Nav-ansatte

LO Fosen og Fagforbundet Ørland ønsket å vise at de setter pris på jobben de ansatte på Nav på Brekstad gjør, og spanderte derfor pizza på de ansatte.

LO Fosen og Fagforbundet Ørland spanderer pizza på de ansatte ved NAV på Brekstad. Fra venstre: Liv Marit Røstad, leder for Nav i Ørland kommune; Tove Raaken Hov, veileder ved Nav Ørland; Elin Guldteig Ask, veileder ved Nav Ørland og tillitsvalgt i Fagforbundet; Øyvind Wiger-Haraldsvik, leder for LO Fosen. 

Nyheter

De ansatte i Nav har mer å gjøre akkurat nå enn de har ellers i året.

Fredag kom tallene som viser at det er en tidobling i arbeidsledige på Fosen, bare på en uke.

– Vi har nok høyere antall arbeidssøkere forrige uke enn det vi har i løpet av et helt år sa Liv Marit Røstad, leder for Nav i Ørland kommune, til Fosna-Folket tidligere fredag.

– Ønsker å vise at vi bryr oss

– Fagforbundet Ørland organiserer halvparten av alle ansatte i offentlig sektor, også ansatte på Nav. Presset for å saksbehandle dagpengesøknader er høyt, og vi ønsker med pizzaaksjonen å gi de ansatte en liten oppmuntring, for å vise at vi også bryr oss om deres arbeidshverdag, sier Øyvind Wiger-Haraldsvik, leder i LO Fosen til Fosna-Folket.

Wiger-Haraldsvik sier de ønsker å holde arbeidsmoralen oppe hos de Nav-ansatte.

– Ansatte i offentlig sektor er som alle andre sterkt berørt av de mange hundre permitteringene i privat sektor. I dag er det registrert 324 permitteringer som følge av koronakrisen, hele 67 bare denne uken. De fleste av disse er ektefeller, foreldre eller barn av våre medlemmer, og mange husstander står derfor foran en drastisk inntektsreduksjon etter 20 dager med full lønn, sier han.

– Vi håper derfor at vi med denne gesten kan bidra til å holde arbeidsmoralen på NAV oppe. LO støtter pizzaaksjonen økonomisk. Dette har selvfølgelig en langt alvorligere side, alle yrkesfaglige tilbud til organiserte medlemmer er lagt på is, så dette er en fin måte å vise at vi bryr oss.

Opplever bra samarbeid

Han skryter av samarbeidet mellom etatene og sier de jobber godt for å skaffe oversikt over kompetansen som finnes.

– Vi opplever at samarbeidet mellom offentlige sektorer fungerer bra. Det var mye uro de første dagene etter at de første nasjonale krisetiltakene ble vedtatt. Nå jobbes det tverrfaglig for å skaffe oversikt over helsefaglig kompetanse i kommunen, med tanke på fremtidige behov. Forsvaret og Nav kartlegger helsefaglig kompetanse, og det er satt ned et utvalg som vil se på ansatte som kan benyttes til andre kommunale oppgaver ved behov.

– Oppvekstsektoren har et spesielt ansvar for å tilby plass i barnehage eller skole for foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner, som blant annet ansatte innen renhold, helse, Nav, barnevern og nødetatene, avslutter Wiger-Haraldsvik.