Løpende vurdering av stenging av gjestehavner og campingplasser

Flere steder i landet har kommuner tatt til orde for stenging av campingplasser og båthavner for å hindre spredning av koronaviruset. Også på Fosen vurderes dette fortløpende.

Havna i Råkvåg i Indre Fosen.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Senest torsdag ettermiddag kom kommunene Hitra og Frøya med en forskrift om at de stenger campingplasser og gjesteplasser i havnene.