Gir 100 millioner i koronadugnad

Sparebank 1 SMN har bestemt at utbyttet fra fjorårets overskudd reduseres til 200 millioner kroner og halvparten av dette skal settes av til frivillige lag og foreninger i Midt-Norge.

Fra venstre Stein Aage Nesdal, Ove Vollan og Inger Lise Lein.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Banken ønsker å strekke seg langt for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen står det i pressemeldingen signert Gerd Sissel Nyborg og Ove Vollan.

– I tillegg ønsker vi å gjøre en ekstra innsats for lokalsamfunnene i Midt-Norge. Derfor setter vi 100 millioner kroner av fjorårets overskudd til frivilligheten. Vi har is i magen også i denne krisen, og hjelper folk og bedrifter så godt vi kan, sier banksjef Ove Vollan.

Pengene vil bli rettet mot tiltak som treffer lokalsamfunnet.

I første omgang oppfordrer banken lag og foreninger til å søke om økonomisk støtte. Banken ønsker både å støtte tiltak som bidrar til å spre hjertevarme gjennom krisen, og aktiviteter som kommer lokalsamfunnet til gode når hverdagen kommer tilbake.

– Hva konkret tenker dere at banken kan støtte?

– Mange sliter på grunn av avlyste kulturelle arrangementer i disse dager. Det er et eksempel, sier Vollan.

Innen kort tid vil det også bli lansert et nytt utviklingsstipend for frilansere, gründere og andre som vil utvikle en kunstnerisk kreativ eller forretningsmessig ide.

Sparebank 1 inviterer også folk i Midt-Norge til å komme med forslag til hva som er det viktigste banken kan gjøre for å hjelpe lokalsamfunnene i Midt-Norge.

Skjema til hvordan lag og foreninger kan søke ligger både på bankens nettside og facebook-side.