Innfører kokepåbud etter bakteriefunn

Indre Fosen kommune har innført kokepåbud for alle som vår sitt vann i springen fra Skaugdal vassverk.

Illustrasjonsbide av vann fra springen.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

«På grunn av funn av e.coli-bakterier innfører vi kokepåbud for abonnenter til Skaugdal vassverk», skriver Indre Fosen kommune på sine nettsider.

E.coli er en type tarmbakterier.

Fosskoke

Kommunen opplyser at et kokepåbud betyr at man bør fosskoke alt springvann i minst ett minutt før man kan bruke det til mat eller drikke.

De viser til flere råd for hva man skal og ikke skal gjøre på Folkehelseinstituttets nettsider.

Nye prøver

Kommunen skriver at de venter på svar på nye vannprøver og venter disse i løpet av 25. mars.

I morgentimene 26. mars kunngjorde Indre Fosen kommune at kokepåbudet nå var opphevet.