Setter opp trafikklys og varsler mange stenginger

Fra og med 23. mars stenges ett felt av fylkesvei 6312 mellom Roan sentrum og Hongsand i forbindelse med veiarbeidet. Veien vil bli helt stengt i perioder fremover når det sprenges nært veibanen.

Illustrasjonsbilde av veiarbeid på en annen del av utbedringsarbeidet på fylkesvei 6312 ved en tidligere anledning.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

- Det første steget er å stenge det ene kjørefeltet og å sette opp lysregulering. Vi skal gjøre sprengningsarbeid nært den eksisterende veien og trenger arbeidsrom og plass til å gjennomføre arbeidet, sier byggeleder Håvard Ellingsen i veiavdelingen i Trøndelag fylkeskommune.

Det er ved Måvika i Berfjorden veien nå vil ha redusert fremkommelighet. Trafikklyset kommer på plass mandag.

Ellingsen sier prosjektet fortsatt sikter mot åpning av den utbedrede veien til høsten som planlagt.

Skal stenge veien helt

Liknende arbeid som denne reduksjonen i fremkommelighet har vært gjort på andre deler av strekningen som utbedres på fylkesvei 6312.

Utover i uka vil vegvesenet også varsle om perioder der veien vil være helt stengt.

- Det skjer når vi skal sprenge og rydde etter sprengingen. Da vil veien være stengt i korte perioder. Vi vil varsle det med SMS hver gang, sier Ellingsen.

Han viser til varslingstjenesten vegvesenet har for akkurat veimeldinger for prosjektet på fylkesvei 6312.

- Inntil noen uker

Det er usikre utsikter i hele samfunnet ettersom ingen vet hvor lenge og hvordan koronasituasjonen vil påvirke alt som gjøres.

- Vi jobber fremdeles mot åpning av veien som planlagt. Utsiktene kan påvirke prosjektet. Så langt går arbeidet som planlagt, sier Ellingsen.

- Situasjonen med lysregulering og enkelte stenginger vil nok vare i inntil noen uker fremover, sier Håvard Ellingsen.