– Det var snakk om at jeg skulle hatt meg en maskin - og dett var dett

Sigmund Skaret kjøpte gravemaskinen av en god kunde for å ha den til arbeid i heimhaugene.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Mitt kjøretøy