Har kontaktet over 20 personer som smittet mann har hatt nærkontakt med

En av teoriene kommunelegen jobber ut ifra, er at den korona-smittede mannen i 50-årene, kan ha blitt smittet i Ørland kommune.

Kommuneoverlege Siw Lindia L Ledsaak  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Kommuneoverlege Siw Lindia L. Ledsaak i Ørland kommune, sier de ikke tror mannen i 50-årene som har fått bekreftet koronasmitte, har fått smitten fra utlandet.

Ledsaak sier smitten både kan komme fra utenfor kommunen, eller internt fra Ørlandet.

Nærkontakt

Fosna-Folket var i kontakt med Ledsaak onsdag formiddag.

- Mannen er ganske syk, men han kan være hjemme. Han ble testet fordi han tilfredsstilte Folkehelseinstituttets (FHI) kriterier for testing og var syk, sier Ledsaak.

Kommunehelsetjenesten har allerede vært i kontakt med en rekke personer som den korona-smittede mannen har hatt nærkontakt med den siste tiden.

- Over 20 personer som har hatt nærkontakt med mannen er alle kontaktet. Alle har fått beskjed dersom de er berørt, sier Ledsaak.

Det er nå bekreftet koronasmitte både i Åfjord og Ørland kommuner.

Følg utviklingen i korona-situasjonen her.

Ledsaak oppfordrer alle til å vise ekstra aktsomhet nå som man har påvist ett smittetilfelle i Ørland.

- Vær aktsomme. Vær hjemme der det er mulig, hold avstand, vask hender og følg alle de gode rådene. Mange kan være smittet og ha lette symptomer, mens andre kan bli veldig syke, spesielt dersom de er i en risikogruppe, sier Ledsaak.

I karantene

FHI har en egen omfattende definisjon på hva de karakteriserer som nærkontakt med en som har fått bekreftet koronasmitte. Nærkontakt med en personer som er bekreftet korona-syk gjelder de som har hatt kontakt med den smittede fra ett døgn før de første symptomene.

Det gjelder blant annet alle som har bodd i samme husstand som en bekreftet koronasmittet person, som har håndhilset eller hat fysisk kontakt med en som har fått påvist koronasmitte, har vært i samme reisefølge som en person bekreftet koronasmittet og en rekke andre tiltak.

- De som har vært i nærkontakt med den smittede mannen testes ikke for koronasmitte med mindre de viser symptomer. Disse sitter nå i karantene i to uker, sier Ledsaak.


Dette skal man gjøre i karantene

Folkehelseinstituttet (FHI) har per 18. mars følgende retningslinjer for karantene i forbindelse med koronasituasjonen. Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet med koronaviruset. Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

De som sitter i hjemmekarantene:

  • Skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Kan omgås de man bor sammen med som normalt.
  • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Skal ikke ta offentlig transport.
  • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
  • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
  • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
  • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig. Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.
  • De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Smittesporing

Kommuneoverlegen sier at det er omfattende arbeid som legges ned for å spore mulige kontaktpunkter og å prøve å finne ut hvor koronasmitten som er stadfestet på Ørlandet har sitt utspring.

- Vi tror ikke dette er utenlandssmitte. Vi har noen teorier som vi følger opp. Det er vanskelig å kartlegge hvor smitten kommer fra. Det kan komme fra utenfor Ørland kommune, eller fra innenfor kommunen, sier Ledsaak.

Tror flere er smittet

Ledsaak påpeker at ett bekreftet smittetilfelle viser at koronasmitten befinner seg i lokalsamfunnet.

- Det er umulig å si hvor mange som er smittet i Ørland. Det kan være mye smitte nå, eller lite. Det kan være vi er inne i en topp og det roer seg, selv om jeg ikke tror det er særlig sannsynlig, sier hun.

- Teamet vi har som tar prøver jobber godt. De tar mange prøver hver dag. Det blir flere prøver fremover og vi får fortløpende inn nye prøvesvar. Kriteriene for hvem som blir tatt prøver av har vært i stor endring. Vi følger til enhver tid de siste retningslinjene fra FHI og sentrale myndigheter, sier Ledsaak.

- Det er veldig krevende for alle som jobber med korona i helsesektoren at kriterier for ulike tiltak endres, sier hun.