Vært i Trondheim? Nå må du i karantene om du er på Ørlandet

Nå er Trondheim kommunes andel smittede per 1000 innbyggere over Ørland kommunes karantene-grense. Det betyr ifølge ordfører Tom Myrvold (H) at alle som kommer reisende fra Trondheim som ikke er del av de samfunnskritiske oppgavene må i karantene.

Ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold (H).  Foto: Emilie Sofie Olsen

Nyheter

Fra søndag av innførte Ørland kommune karantene for alle som kommer til kommunen fra steder der antall bekreftet smittede er på 0,18 per 1000 innbyggere eller mer.

Mandag er Trondheim kommunes tall på smittede blitt 0,19 per 1000 innbyggere.

- Når Trondheim har passert 0,18, betyr det at alle som har tatt hurtigbåten eller på andre måter kommer fra Trondheim nå er del av de som må i karantene dersom personene ikke er del av de samfunnskritiske gruppene regjeringen har definert, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) til Fosna-Folket.

Det betyr at alle som kommer til Ørland kommune etter å ha vært i Trondheim fra 10. mars eller senere må 14 dager i hjemmekarantene når de kommer frem.

17. mars presiserte Ørland kommune at reglene for hjemmekarantene ikke gjelder for de som drar på sykehus for behandling.

Vedtak

Det er med hjemmel i smittevernloven at kommuneoverlegen i Ørland kommune har gitt pålegg om hjemmekarantene for alle som kommer til kommunen fra utlandet, eller steder i Norge med 0,18 eller flere bekreftet korona-smittede kommer til kommunen.

Per nå gjelder det fylkers om Oslo, Agder, Rogaland, Vestland, Innland og Viken, og kommuner som Trondheim kommune.

Transittopphold på flyplass i områdene regnes ikke som opphold i området, ifølge vedtaket til kommunen.

De som er del av de mange gruppene over samfunnskritisk personell som staten har gitt unntak kan fortsette med sine strengt nødvendige oppgaver for å opprettholde forsvarlig drift. Her følger kommunen de nasjonale retningslinjene som staten har innført.

- Større smittepress

Så langt er det kun Ørland blant Fosen-kommunene som har innført reiserestriksjoner i kommunen. Det landsomfattende forbudet mot å dra på hytter i andre kommuner enn man bor i gjelder naturligvis også for kommunene på Fosen.

- Vi har et større smittepress i Ørland kommune enn de andre kommunene på Fosen. Det gjelder fordi vi har mer kommunikasjon inn i kommunen. Deriblant flyplass hvor folk kan komme direkte inn til oss fra Oslo-området, sier Myrvold.

- Vi har også samfunnskritiske funksjoner i vår kommune. Blant annet Fosen distriktsmedisinske senter, som har en regional funksjon, og Forsvaret. Det gjør at vi har måttet ta et større ansvar, sier Myrvold.

- Avhengig av at folk følger

Søndag vedtok regjeringen en egen forskrift for korona-situasjonen. Den åpner for straff dersom man ikke følger de reglene for karantene og andre tiltak i forbindelse med korona-situasjonen.

- Vi er avhengige av at folk følger og lytter til de føringene som kommer og tar dem på alvor. Politiet og andre kan også utøve en kontrollfunksjon. Det er det ikke kommunen som gjør, sier Myrvold.

Stor inngripen

Myrvold sier til Fosna-Folket at karantener for de som har vært i Trondheim i løpet av den siste uka er en stor endring i hvor omfattende innreisetilbudet er.

- At de som pendler til eller fra Trondheim med hurtigbåt må i karantene er en stor endring. Ørland kommune følger situasjonen tett og gjør løpende vurderinger, sier Myrvold.

Regional smitteplan

Ordføreren opplyser at Fosen Helse, det interkommunale helsesamarbeidet på Fosen, skal ha et møte førstkommende fredag der de går gjennom den regionale smittevernplanen man har utarbeidet i fellesskap.

- I Ørland kommune jobber vi med å tydeliggjøre retningslinjene for helsepersonell og hva som skal til for å holde seg hjemme fra jobb og ikke slik at vi har entydige råd og på den måten reduserer usikkerhet, sier Tom Myrvold.