Tror personer på Fosen er smittet av koronaviruset

Åfjord kommune går ut ifra at koronasmitte finnes i kommunen selv om ingen har testet positivt på prøver, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) til Fosna-Folket.

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap).  Foto: Snorre Berg

Nyheter

- Et forholdsvis lite antall er testet i Åfjord, stort sett helsepersonell og syke. Ingen prøver har fått positivt resultat. Vi går dog ut ifra at smitten finnes også i vår kommune, og ber innstendig om at åfjordingene tar ansvar og følger de nasjonale forhåndsregler som blir gitt, sier Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) til Fosna-Folket.

Så langt har kun én fosning testet positivt på koronaviruset. Fosningen folkeregistret i Indre Fosen kommune har ikke vært på Fosen de siste tre ukene, og befinner seg ikke på Fosen.

Likevel er det innført strenge restriksjoner, både som følge av nasjonale føringer, mens enkeltkommuner på Fosen har gått enda lenger.

Disse testes

I forrige uke innførte Folkehelseinnstituttet (FHI) nye rutiner for hvem som skal testes for korona-viruset. Det er ikke lenger slik at alle man tror kan være smittet skal testes.

De som nå skal testes er i følgende kategorier:

  • Pasienter med luftveisinfeksjoner som må på sykehus.
  • Pasienter i alle typer helseinstitusjoner som er innlagte med luftveisinfeksjoner
  • Folk som jobber nær pasienter i helsetjenestene som får infeksjon i luftveiene.
  • Spesielt sårbare grupper med symptomer i luftveiene. Disse kan testes selv ved milde symptomer.
  • De som har vært i nær kontakt med noen som har testet positivt på viruset som får luftveisinfeksjon.

Det betyr at de som er i hjemmekarantene ikke lenger testes og ikke skal kontakte helsevesenet med mindre de trenger helsehjelp.

Det er lokale helsemyndigheter som vurderer hvem som er i de ulike kategoriene.

Stjern sier til Fosna-Folket at helsesjefen opplyser til henne om at det ikke er flere som testes for å begrense bruken av testutstyr.

Testing kun av de som er syke gjør også at deres prøveresultat kommer raskere.

Få kontroll

Stjern sier at Åfjord kommune har god oversikt over de ulike sektorene i kommunen.

- Et spørsmål som ikke er helt avklart er hvem det er som har foreldre med samfunnskritiske funksjoner og derfor skal ha tilbud i skole og barnehage, sier ordføreren.

- Tjenestene fungerer godt, takket være dyktige ledere og ansatte som står på. I helsesektoren kan det hende vi må ha et påfyll av personell. Det kan bli snakk om å omdisponere kommunalt ansatte fra andre sektorer. Det følger vi med på, sier Stjern.

Region-møte

Klokken 11.00 mandag formiddag begynte et regionalt møte mellom Fosen-kommunene for å utveksle informasjon og oppdatere hverandre på situasjonen i nabokommunene.

- Vi er godt kjent med at for eksempel Ørland kommune har innført innreiserestriksjoner. Vi skal utveksle erfaringer og statusoppdateringer, sier Stjern.

- Næringslivet og alle tar situasjonen på rammende alvor. Ære være til alle de som virkelig står på. Den store dugnaden er kjempeviktig for å minimere smitte, sier Stjern.

Ikke restriksjoner i Indre Fosen

Indre Fosen-ordfører Bjørnar Buhaug (Sp) skriver i en tekstmelding til Fosna-Folket at Indre Fosen kommune på det sterkeste oppfordrer til å unngå fritidsreiser av alle slag.

- Indre Fosen kommer ikke per nå til å innføre reiserestriksjoner eller karantene for innenlands reisende. Det kan komme senere, sier Buhaug.

Det er allerede innført nasjonalt forbud mot å reise til hytter eller fritidsboliger i andre kommuner enn hjemkommunen. Regjeringen har innført det pålegget i form av en egen forskrift, som kom søndag.

I forskriften påpekes det at man kan straffes med bøter eller fengsel for ikke å følge vedtatte koronarestriksjoner, som for eksempel å bryte hjemmekarantene eller reiseforbud.