Kommuneoverlegen innfører strenge restriksjoner på innreise

Personer som kommer fra steder innenlands med mye smitte må i karantene. – Vi vurderer fordelene ved å innføre innreiserestriksjoner etter smittevernloven som større enn ulempene, sier ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune.

Ordfører Tom Myrvold (H) på kommunestyrets talerstol.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Vedtaket ble innført søndag 15. mars med umiddelbar virkning. Det varer foreløpig til 26. mars.

Myrvold mener situasjonen er så alvorlig at han ikke har noen betenkeligheter med å stille seg bak avgjørelsen til kommunelegen.

– Det her vært på tale å stenge ned hele Fosen, sier Myrvold.

Vedtaket er gjort for å stoppe spredning av viruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

17. mars presiserte Ørland kommune at reglene for hjemmekarantene ikke gjelder for de som drar på sykehus for behandling.

Norske fylker

Vedtaket innebærer at alle som ankommer Ørland kommune etter reiser i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Vestland, Innland og Viken i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

Det samme gjelder for kommuner med særdeles høyt tall av smittede tilsvarende fylkene nevnt over.

– Et eksempel her er Frosta, sier ordføreren.

Bakgrunnen for det strenge tiltaket er blant annet at Ørland har Fosen Medisinske Senter som har en rekke regionale funksjoner. Myrvold mener det er viktig at denne funksjonen vernes slik at den fortsatt har oppegående funksjoner.

Myrvold mener det er riktig å innføre disse strene tiltakene og ikke bare legge seg på de mildeste restriksjonene som er innført nasjonalt for å svekke spredningen av viruset. Han varsler at de kan komme til å stramme inn enda mer.

– Vi vil vurdere å innføre ytterligere tiltak i morgen. Dette er kanskje ikke nok, sier Myrvold.

Flyplassen

Ørland lufthavn er ennå åpne. Den har ikke flygninger til utlandet, og regnes derfor foreløpig ikke som kritisk å stenge.

– Dette er en surrealistisk situasjon for oss som kommune, sier ordføreren.

Myrvold, som selv er forsvarsmann, sier Ørland også er i en spesiell stilling som har flybasen. Det er også en ekstra ressurs for kommunen.

– Forsvaret har spesiell kompetanse på adgangskontroll, påpeker Myrvold.

Adgangskontrollen er allerede innført på sykehjemmene, da med sivile som gjennomfører den. Kommunen har også sitt eget korona-team som kan reise rundt og ta prøver av folk som kan være smittet.

Med flyplassen og hurtigbåtforbindelsen mener Myrvold Ørland er ekstra eksponert i forhold til kommuner der mer av ferdselen foregår med egen bil.