Anbefaler hyttefolket å holde seg hjemme

Både Åfjord kommune og Indre Fosen kommune ber nå på lørdag om at hytteeiere holder seg i sine respektive hjemkommuner. – Jeg trodde at det hadde vært så stort nasjonalt fokus på det at vi ikke trengte å påpeke dette, sier ordfører Vibeke Stjern i Åfjord.

Parti fra Stokkøya. Både Åfjord og Indre Fosen har mange fritidsbeboere, og begge kommuner ber dem om å oppholde seg i hjemkommunen til korona-situasjonen er avklart.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Begge kommunene har sendt ut budskap der de ber om forståelse for at situasjonen er prekær og alvorlig.

Stjern sier at hun skjønner at folk vil på hytta, men hun mener det handler om at alle må delta og gjøre gode handlinger.

– Dette gjelder både Åfjordinger og andre, sier Stjern.

En ressurs

Dette skriver Åfjord kommune i et skriv som er underskrevet av både ordfører, rådmann og helsesjef:

«I denne situasjonen ber vi om at dere blir hjemme. Våre tjenester er ikke dimensjonert for å ta hånd om den store fritidsbefolkningen i kommunen. Åfjord kommune er stolt over å være en attraktiv fritidskommune, og vi ser på dere fritidsbeboere som en stor ressurs i lokalsamfunnet. Men i denne prekære situasjonen vil vi ved behov ikke klare å ta hånd om dere så godt som vi ønsker, og vi ber derfor om at dere drar hjem nå.»

Begrenset bemanning

Lørdag sendte også indre Fosen kommune ut en oppfordring til hytteeiere:

«I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Indre Fosen sårbar. Vi er en relativt liten kommune med begrenset bemanning innen helse og omsorg. Vi setter enormt stor pris på hytte-eierne i området. Men i den spesielle situasjonen vi er i nå, ber vi om at dere ikke bor på fritidsboligen deres i vår kommune.

Det handler både om å begrense spredning av viruset, og om at vi ikke vil ha nok kapasitet i helsetjenesten til å ivareta behov både til innbyggere og turister ved et eventuelt lokalt utbrudd av koronavirus.

Beklager så mye. Vi ønsker dere velkommen tilbake når alt dette er over.»

Nasjonale føringer

Stjern understreker at meldinga til fritidsbeboerne bare er en liten del av budskapet Åfjord kommune nå går ut med.

Her er det de skriver:

«Kommunens beredskapsarbeid ta hensyn til de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer, der smittevern og ivaretakelse av de mest samfunnskritiske funksjonene sees i sammenheng og har høyeste prioritet.

Åfjord kommune vil avslutningsvis takke alle som bidrar i denne helt spesielle situasjonen, og vi har allerede mange eksempler på innbyggere og næringsdrivende som gjør en ekstra innsats. Dette kan handle om å følge opp karantenebestemmelsene overfor tilreisende, passe egne og andres barn, og avlaste andre i mer samfunnskritiske funksjoner, selv om dette går på bekostning av egen inntekt og ellers medfører ulemper både for seg selv og andre.

I slike situasjoner handler det om å stille opp for lokalsamfunnet enn å kreve på egne vegne. Vi ber om at hver og en bidrar på sin måte, slik at denne høyst spesielle situasjonen vil være over så snart som mulig.»