Her er kommunens eget korona-team

Ørland kommune har nå opprettet et eget korona-team.

Klare for prøvetaking i Ørland. F.v.: sykepleier Julie Moltubakk, sykepleier Susann Ervik og Aina Antonsen som er spesialsykepleier i geriatri.  Foto: Liz Raaken

Nyheter

– Det er en gruppe sykepleiere som i samarbeid med kommunelegen og helsetjenesten skal forestå prøvetaking og bistå hjemmeværende som måtte bli smittet av covid-19, sier Liz Raaken, leder for hjemmebasert omsorg i Ørland.

– Sendes inn for analyse

Laget, som er operativt fra og med fredag 20. mars, har en egen øremerket bil til disposisjon.

– Hvordan skjer prøvetakingen for å avklare eventuell smitte?

– Man henter ut en prøve med en spesialpinne dypt inne i nesen. Prøven legges i et rør og sendes så inn til et laboratorium for analyse, forklarer Liz Raaken.

– Er kommunene pålagt å opprette egne team som dette?

– Organiseringen er litt ulik fra kommune til kommune.

Hele Ørlands korona-team. F.v. ved «korona-bilen»: sykepleier Julie Moltubakk, sykepleier Susann Ervik, spesialsykepleier i geriatri Aina Antonsen, Rigmor Bjørklund som er avdelingsleder for hjemmetjenesten sone Bjugn og Kristin Ljøkelsøy som er avdelingsleder for hjemmetjenesten sone Brekstad. I tillegg er Lisa Seim, spesialsykepleier i akuttsykepleie, med i teamet.   Foto: Liz Raaken


– Ring først

Hvis man tror at man kan være smittet, så understrekes det som viktig at man selv ikke møter opp på legevakta uten avtale.

– Man skal ringe til sitt legekontor, så vil videre organisering av eventuell prøvetaking skje deretter, understreker Liz Raaken.

Vi kan også nevne at Ørland kommune har en egen beredskapstelefon: 915 21 483.

Tida det tar fra man er smittet til sykdommen gir symptomer, inkubasjonstida, er ifølge Verdens helseorganisasjon anslått til å være fem til seks dager. Den kan imidlertid variere fra 0 til 14 dager.

Rådene

Rådene ellers for å unngå smitte er som følger:

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Hold minst én meters avstand til personer som hoster.
  • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
  • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albuekroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
  • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.