Virusberedskap:- La kyss, klapp og klem være en stund

Fosen-kommunene kartlegger reiseaktiviteten i næringslivet, avlyser arrangement på helseinstitusjoner og ansvarliggjør de som skal arrangere større arrangement, etter at Folkehelseinstituttet tirsdag strammet inn rådene for å hindre spredning av korona-viruset.

Illustrasjon av koronaviruset covid-19 laget av Center for disease control (CDC) i USA. Viruset får navnet sitt etter piggene som stikker opp og her er fargelagt.   Foto: Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS

Nyheter

Det er ikke påvist korona-smitte på Fosen midt på dagen onsdag.

De fire Fosen-kommunene melder om klare rutiner, omfattende forebyggende tiltak og at de er godt forberedt på hva de skal gjøre dersom lungeviruset kommer til Fosen.

Bedriftsjekk

Sektorsjef for helse og velferd i nye Åfjord kommune, Laila Refsnes, forteller at kommunen strammer litt til i takt med at de nasjonale føringene ble innskjerpet tirsdag kveld.

- Vi gjennomfører ingen arrangement på helseinstitusjoner. I dag, onsdag, vil vi sende ut en oppfordring til alle de private bedriftene i kommunen om at de tar kontakt med kommunen om koronasituasjonen så vi har informasjon og oversikt. Det vil ikke være noe krav, men en anmodning om at berørte bedrifter tar kontakt med oss, sier Refsnes.

Arrangementene

Et av rådene FHI skjerpet inn er forholdsreglene man bør ta i tilknytning til arrangement.

Kommuneoverlege Arnfinn Seim i Indre Fosen kommune sier det kanskje er området med størst endringer de siste dagene.

Nå ber FHI alle som skal ha arrangement med mer enn 100 personer om å ta kontakt med den kommunale helsetjenesten for å vurdere gjennomføringen av arrangementet.

- Det er området der det kanskje rører seg mest. Dette påvirker, idrett, kultur og liknende. Arrangørene er ansvarliggjort. De tar kontakt med sine organisasjoner oppover i systemet. Her foregår det mye aktivitet, sier Seim.

Skoler og barnehager

FHIs gjeldende råd er at skoler eller barnehager bør stenges dersom man har påvist et smittetilfelle, eller man har klare tegn på at det er et antatt smittetilfelle på barnehagen eller skolen.

- Det er en situasjon som kan forekomme i Indre Fosen kommune eller et annet sted på Fosen. Jeg ser at enkeltkommuner har valgt å gå lenger og har stengt enten skoler eller barnehager selv om FHIs retningslinjer nå ikke råder det, sier Seim.

- Rådene fra FHI blir mer og mer konkrete. Det er til stor hjelp for kommunene. Da er det lettere å følge rådene i praksis, sier Seim.

Kyss, klapp og klem

Sektorleder for helse i Osen kommune, Elisabeth Fossum, sier at kommunen på lik linje som andre kommuner følger situasjonen tett, og oppdateringene FHI kommer med.

- Vi har ikke innført noe forbud mot håndhilsing eller klemming. Det vi har sagt er at man kanskje ikke bør, men kan la kyss, klapp og klem være en stund, sier Fossum.

Hun påpeker at alle de ansatte både i helsesektoren og ellers i kommunen er flinke til å ta gode vurderinger for å forhindre smitte på eget initiativ.

- Vi har også et e-læringskurs for ansatte om koronaviruset så alle ansatte får god informasjon, sier Fossum.

- Sjekk informasjon

Alle kommunene på Fosen har lagt ut informasjon om koronaviruset lett tilgjengelig på kommunens nettsider.

Kommuneoverlege Siw-Lindia L. Ledsaak i Ørland kommune oppfordrer alle til å sjekke den informasjonen på kommunens nettsider, og på Folkehelseinstituttet sine nettsider dersom man ønsker ytterligere detaljer.

Hun påpeker at FHIs retningslinjer er i stadig endring.

- Kommunens hjemmeside er oppdatert med rett informasjon til enhver tid. Vi følger situasjonen tett og følger alle rådene fra FHI, sier Ledsaak.

- Vi hadde et informasjonsmøte for næringslivet tirsdag kveld. Vi har et nytt informasjonsmøte for lag og foreninger torsdag. Vår vurdering er at disse møtene kan og bør finne sted nå da situasjonen kan endres mye de nærmeste dagene og ukene, sier hun.

Ledsaak forteller at kommunen har opprettet en beredskapstelefon som innbyggere kan ta kontakt med for å få svar på det økende antallet henvendelser kommunen får om koronaviruset.

Påske- og sommerferie?

Seim sier at koronaviruset etter alt å dømme vil komme til Fosen. Derfor prøver Indre Fosen og de andre kommunene å være så godt forberedt som mulig slik at man rammes så lite som mulig.

Ledsaak anbefaler alle om selv å vurdere reiser man planlegger.

- Tar man høyde for hva en eventuell karantene i 14 dager vil innebære? Denne situasjonen kan vare i flere måneder og man bør kanskje tenke på det når man planlegger eventuelle feriereiser til påske og for sommeren, sier Siw-Lindia L Ledsaak.