Har økning når andre sliter

Åfjordingene kjøper melkekvoter og det bygges fjøs. – Jeg fikk de siste tallene i forrige uke. Det ble kjøpt 181.294 liter i fjor, men det er solgt 332.588 liter. Vi går fortsatt 212.109 liter i pluss sia 1997, sier Per Ove Hårstad.

Landbrukssjef Per Ove Hårstad konstaterer at melkeproduksjonen i Åfjord har holdt seg stabil sia 1997.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

– Hva opptar deg mest for tida?