Legger melkekvoter for 16 millioner kroner ut på markedet

Ørland er den kommunen i Trøndelag hvor det er meldt på flest liter for salg når melkekvotene skal reduseres. Ingen har meldt seg i Osen og Åfjord.

Naturgitte forutsetninger til tross, Ørlands bønder melder inn kvoter på over en million liter melk for salg.  

Nyheter

– Det er et paradoks at de beste landbruksområdene skal miste mest, sier landbruksrådgiver Ketil Kvam i Ørland kommune.