Kommunen overtar lån for Åfjordhallen SA etter «mislighold»

Kommunen skal som kausjonist for Åfjordhallen SA overta lån etter at selskapet har meldt fra om oppløsning.

Det var hektisk aktivitet de timene utdanningsmessa 2016 i Åfjordshallen pågikk. Hallen brukes til både arrangement og idrett og gymsal for skolen.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Brønnøysundregistrene har registrert at selskapet Åfjordhallen SA har meldt inn at de skal avvikles.