Kommunen kjøpte bolig for 3,1 millioner kroner

Rett før Roan kommune opphørte å eksistere, vedtok kommunestyret å kjøpe Myrahaugen 3 til 3.100.000 kroner. Kjøpesummen er blant de høyeste som er oppnådd i Roan det siste tiåret.

Dette er Myrahaugen 3, boligen kommunen kjøpte like før nyttår.  Foto: Fosna-Folket

Nyheter

Kommunestyret i Roan rakk å vedta en del investeringer før de 1. januar i år gikk inn i Åfjord kommune. Bygging av nytt sykehjem er den aller største, men det er også vedtatt at kommunen skal betale for en rekke andre formål. Kjøpet av boligen Myrahaugen 3 er en av de større enkeltinvesteringene som kom på tampen av året.