Heller Nord-Norge enn Syden

Fiskehandler Anita Forfod Gjessing opplevde nylig å bli bestemor for første gang, og det ser hun på som en milepel i livet.

Anita Forfod Gjessing ble bestemor for et halvt år siden, og det opptar henne mye.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

– Hva opptar deg mest for tida?