Nytt fjøs til 15 millioner kroner: – Det gjelder å bygge for framtida

Amundal Samdrift DA har satt opp et fjøs som samler drifta fra de tre gårdene i Amundal. Dette bidrar til å opprettholde bosetting og arbeidsplasser i grenda.

I naturskjønne Amundal er det investert 15 millioner i et datastyrt framtidsfjøs.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Samdrifta i Amundalen består av to enheter. Svein og Torunn Amundal fra Nordgården, og Hege H. Amundal og Jon Åge Skansen fra Granli er de som er med i driftsenheten. Hege har arbeid utenom gården, så far Olav er dreng i nyfjøset.