Hallgeir vil ha mer folk for å unngå kannibalisme i distriktsnæringene

Næringsforeningene i Åfjord og Roan er slått sammen og Hallgeir Solberg fra Stokkøya er tatt over som leder. – Vi har de samme utfordringene som over alt i Trøndelag. Det mangler arbeidsfolk, sier Solberg.

Hallgeir Solberg mener det er snarere er mangel på folk heller enn mangel arbeidsplasser som er problemet i distriktene.   Foto: Snorre Berg

Nyheter


Solberg har etter hvert rukket å bli rimelig varm i trøya som leder for den sammenslåtte foreninga. Han mener sammenslåinga var naturlig.

– Arbeidet til foreninga lå nede på grunn av at det manglet tillitsvalgte som ville drive foreninga, men de satt på en del penger, forteller Solberg.

Lederen sier pengene som Roan brakte inn i den nye foreninga skal brukes til å utvikle næringsliv i den delen av Åfjord som var Roan.

Lite folk

Når det gjelder utfordringene med å få tak i folk, er ikke dette bare noe som rammer næringslivet i distriktene.

– Det gjelder også i Trondheim, sier Solberg.

En av kjepphestene til Solberg i næringsutviklingsarbeidet er havrommet. Oppdrettsnæringa gjør det rimelig godt økonomisk, men sliter også med å få tak i arbeidsfolk.

– Det fører til kannibalisering internt i næringa, sier gründeren.

Denne kannibaliseringa er et fenomen som en også finner i andre næringer i distriktene.

Gjøremål

Solberg peker på at Åfjord Utvikling har overtatt mange av de oppgavene som tidligere lå til næringsforeninga selv. Imidlertid mener han et det ennå er rikelig med oppgaver å ta fatt på om medlemmene selv ønsker det. En sak som de har tatt tak i i senere tid er å levere en høringsuttalelse om økt vannavgift.

– Økt vannavgift gir store utgifter for en del bedrifter, som for eksempel Kråkøy og Stjern, understreker Solberg.

Når Solberg omtaler medlemmene av næringsforeninga, så er han nøye med å påpeke at han snakker om betalende medlemmer. Han presenterte seg selv og foreningas arbeid på det siste frokostmøtet til Åfjord Utvikling. Der var det som vanlig godt oppmøte, og det mener Solberg er bra.

– Det er viktig å møte opp for å høre hva som foregår, sier styrelederen.

Bolyst

Et tema som også opptar Solberg er hvordan en skal få folk til å bosette seg i kommunen og distriktet. Der ser han på dette med å ha gode kommunikasjoner som en viktig faktor.

– Flyruta mellom Ørland og Oslo er viktig begge veger, sier næringslivslederen.

Han forklarer at den er viktig for næringslivet og reiselivet som vil bringe folk til Fosen, men den er også viktig for at fosningene skal kunne komme seg ut av Fosen på en effektiv måte.

Solberg har gjort seg noen tanker om ha næringsforeninga skal drive med. At en må ha ei aktiv næringsforening er han i alle fall ikke i tvil om.

En av rollene til foreninga mener Solberg er å være et bindeledd til Næringsalliansen i Trøndelag.

– Der skal vi være tett på og utveksle erfaringer. Dessuten skal vi arrangere kurs og drive med utvikling. Ikke minst skal vi bidra med trivsel i lokalsamfunnet, sier Solberg.