Kulturminneeiere i Trøndelag får millionstøtte

Kulturminneeiere i Trøndelag fikk til sammen 7,6 millioner kroner i støtte fra kulturminnefondet.
Nyheter

Kulturminnefondet deler årlig ut støtte til kulturminneeier for å bevare kulturminner over hele landet.