- I verkstedet kommer vannet inn fra sjøsida, men i restauranten fosser vannet inn fra alle veggene

Kuringen Bryggehotell venter vann i restauranten når meteorologene melder rødt nivå og ekstremt høy vannstand tirsdag.

Vannet trengte ikke inn i restauranten mandag, men vei en ble dekt av tang.   Foto: Ellen Stephanie Thorvaldsen

Nyheter

Ved Kuringen Bryggehotell i Stoksund i Åfjord har de tilrettelagt for at vannet skal kunne komme inn i restauranten.