Stenger fylkesveg 715 i fire dager

I fire hele dager stenges vegen for kjøretøy ved Brandsfjord skole. – Det skal skiftes et rør som holder på å kollapse fullstendig, sier byggeleder Arnt Tore Lustad i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold.

Stengning av vegen foregår like ved Brandsfjord skole.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter


Årsaken til stengingen er veiarbeid, i regi Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Det skal skiftes et dreneringsrør på stedet. Grunnforholdene gjør at den beste løsningen er å stenge veien til arbeidet er ferdig.

– Stengning er nødvendig på grunn av sikkerheten, sier Lustad.

Vegen blir stengt for kjøretøy i fire dager fra torsdag 6. februar klokken 18.00 til mandag 10. februar klokken 06.00.

– Vi har hatt dialog med begge kommunene som blir berørt, og vi har blitt enige om hvordan det skal gjøres, sier byggelederen.

Kritisk infrastruktur

Torsdag skal det være møte mellom entreprenørene og de berørte parter.

Byggelederen opplyser at de har vært i kontakt med alle etater som kan tenkes å bli berørt av stengningen.

Kulverten skal byttes ut er av samme type som den som kollapset for noen år siden på et annet sted på fylkesveg 715. Den gangen tok det lang tid før de fikk ordnet dreneringa på nytt.

– Det blir mer arbeid og det blir dyrere. Derfor er det bra å være i forkant, sier Lustad.

Han opplyser at et blir en egen gangbane hvor det blir mulig å passere til fots. Nødetater og veterinær kan parkere på begge sider av den stengte strekninga.