- Vi mener dette er verdt å satse på for fremtida

Daglig leder Roger Sørgård ved Kråkøy slakteri er optimistisk med tanke på fremtida for slakteriet når bygging av nytt fryseri nå har startet på tomta ved de eksisterende bygningsmassene.

Daglig leder Roger Sørgård viser hvor det nye fryseriet skal stå  Foto: Siri Wold

Nyheter

Nå har arbeidet med å sprenge ut og grave tomt startet, og bygget skal etter planen være klart for overtakelse i juni i år. Stjern Entreprenør As har totalentreprisen på bygget, opplyser Sørgård.