Så mange benyttet flytilbudet på Fosen i 2019

Antallet passasjerer som tok i bruk Ørland Lufthavn i 2019 gikk opp fra året før. Det er lufthavnsjefen fornøyd med.

Air Leap er flyselskapet som drifter ruta mellom Ørland og Gardermoen. Passasjertallene på ruta for 2019 har økt fra året før.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Den sivile lufthavna har hatt god trafikk det siste året.