Foreslo tre flyktninger mindre til kommunen

Høyres Håkan Berdahl mener Åfjord bør ta imot tre flyktninger færre de 13 administrasjonen foreslo .

Høyres Håkan Berdahl foreslo at en skulle redusere antall flyktninger som skal bosettes fra tretten til ti. Det ble nedstemt.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

I kommunestyretmøtet før jul orienterte ordfører Vibeke Stjern (Ap) kort om mottak av flyktninger til Åfjord i 2020.. Blant annet kunne hun fortelle at de som eventuelt skal bosettes, er personer som kanskje ikke vil være mulig å få ut i arbeidslivet.