Hvor stort er egentlig Roan etter nyttår?

Roan opphørte som egen kommune etter nyttår og forsvinner som kommunenavn, men stedsnavnet består. Hvilke områder som kan defineres som Roan, er likevel uavklart.

Er Sumstad en del av området som dekkes av stedsnavnet Roan?   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Fra og med 1. januar 2020 ble Roan kommune en del av Åfjord kommune. Seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims sier at områdene stedsnavn blir brukt, ofte endrer betydning etter en kommune- eller fylkessammenslåing.