Julie Brodtkorb: - Look to Trøndelag

– Åfjord videregående skole har en stor del av æren for at Trøndelag troner øverst i landet når det gjelder å skaffe til veie skoleplasser innen anleggsteknikk, sier Julie Brodtkorb.

Fra venstre: Magnus Rånes, Lars Ole Hosen (lærer på anleggsteknikk), Julie Brodtkorb (direktør i Maskinentreprenørenes Forbund) og Robin Tisløv. Erlend Borstad i førersetet.  Foto: Petter Bueng

Nyheter

Brodtkorb er direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. MEF som er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon består av i overkant av 2 100 medlemsbedrifter i Norge. 205 av disse bedriftene er i Trøndelag.