Økt pris på samtlige båtstrekninger

Ved årsskiftet økte prisen på alle AtBs båtsamband til og fra Fosen.

Mellom Brekstad og Valset har prisen økt med nesten tre prosent.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Den generelle pris- og lønnsveksten gjør at takstene justeres opp på blant annet ferge og hurtigbåttilbud.