Hever elvebunn for å forebygge kvikkleireskred

1100 meter av Korsgatebekken i Leksvik steinsatt for å forebygge kvikkleireskred.
Nyheter

Vassdraget i Indre Fosen går gjennom to kartlagte kvikkleiresoner. Det er NVE(Norges vassdrags- og energidirektorat) som utfører arbeidet i Korsgatabekken mot utløpet i Ytterelva i Leksvik.