Prisjusterer bompassering på Fosen

Til tross for økt trafikk gjennom bommen ved Krinsvatn, ser det fortsatt ut til at trafikantene på Fosen må betale for å passere gjennom den i sju år til.

Bomstasjonen på Krinsvatn økte prisen med én krone ved årsskiftet.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Fosenvegene AS setter i år opp prisen for å passere bommen med én krone til 85 kroner. Det er i tråd med prisveksten i samfunnet for øvrig. Daglig leder av Fosenvegene AS Knut Sundet forteller at de ikke ønsker å øke bomprisene utover denne veksten.