Advarer om høy vannstand

Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel om høy vannstand som gjelder for lørdag formiddag og tidlig ettermiddag.

Bølger står oppover langs veggen på dette naustet i Brekstad lørdag.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Klokka 9..30 lørdag morgen er vannivået i sjøen langs kysten av Fosen beregnet å være rundt 40 centimeter høyere enn vanlig tidevann ifølge Kartverkets prognoser.

Det betyr at sjøen som er på sitt høyeste nivå litt etter klokka 11.30 ventes å være rundt en halvmeter høyere enn vanlig flo.

Kan bli skader

Havnivået vil være høyere enn vanlig flo sjø fra litt før klokka 10 til cirka 14.45 ifølge prognosene. Meteorologene beregner at vannivået vil ligge drøyt tre meter over nullpunktet i sjøkartene fra cirka klokka 10.50 til 12.30.

Derfor anbefales det i varselet på det laveste nivået, gult nivå, å sjekke fortøyninger til båten og å sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.

Meteorologene sier det kan bli lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.