70 bankkontoer kan bli sperret

De lokale bankene er godt i rute til å bli ferdig med legitimering av Bank-ID-kunder etter påbud fra Finanstilsynet. Sparebankene i Ørland og Bjugn har flere kunder igjen, men de regner med å rekke fristen.

Ørland Sparebank har 70 kunder igjen å legitimere innen fristen 17. januar.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Grunnen til at kunder som har Bank-ID må legitimere seg, er en ny lov fra Finanstilsynet for å hindre hvitvasking (se faktaboks).