– Svært beklagelig at vedtak ikke følges opp

I fjor høst fremmet Frp i Indre Fosen en interpellasjon om statlig finansiert eldreomsorg.

Marthe Småvik ønsker at Indre Fosen skal være med i prøveprosjektet på statlig finansiering av eldreomsorgen.  Foto: Sigrun Overland/arkiv

Nyheter

Daværende ordfører Steinar Saghaug (H) mente saken burde utredes nærmere. Den ble dermed sendt til helse- og omsorgsutvalget for videre utredning.