Dagens fosning

– Det oppfattes kanskje litt tungt å komme utenfra og hit

Pål Ulset (52) er interessert i at ungdommen skal ha det bra, og vil gjerne ta en middag med en kjent figur fra andre verdenskrig.

Pål Ulset (52) er leder i BØSK og lærer ved elektrofaglinja på Fosen videregående skole.  Foto: Siri Wold

Nyheter

– Hva opptar deg mest for tida?