Vil ha fartshumper mot fergeleiet

Ørland kommune har bedt Statens vegvesen om en uttalelse om deres syn på mulige fartshumper og 30-sone inn mot fergeleiet på Garten i Ørland kommune.

Her kan man kjøre i 50 for å rekke ferga. Det mener beboerne det bør bli en slutt på.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Kraftig oppbremsing inn mot en krapp høyresving. Så følger en spurt på 195 meter langs Nordsjøveien med fartsgrense 50. Ferga nås med et nødskrik.

På veistubben finner man avkjøringene til 21 boenheter og en bedrift. Husene står tett inntil den smale veien.

Beboerinitiativ

Derfor har beboere i området sendt inn brev til Ørland kommune der de ber om å få senket fartsgrensa fra 50 til 30.

De ber også om fartsdempende tiltak på veien så farten faktisk senkes. Det betyr en eller flere fartshumper.

«De senere år har både trafikken og farten økt. Trafikkbildet preges av at folk har det travelt med â rekke ferga samt at rask avkjøring fra ferga», skriver beboer Petter Juul i brev til kommunen.

Ser på saken

Ørland kommune har sendt brev til Vegvesenet der de ber om en forhåndsuttalelse fra etaten på hvordan en søknad fra kommunen om å få senket hastigheten på fylkesveien vil bli møtt.

«Dersom det er reell mulighet for å hastighetsregulere Fv6402 med fartshumper, ønsker vi å sende en egen søknad om at tiltak gjennomføres», skriver administrasjonen i brevet til Vegvesenet.

Det må fattes vedtak om lavere fartsgrense før tiltak eventuelt først finansieres og deretter iverksettes.

  Foto: Jakob Ellingsen