Fosen-utbygging for retten: - Nå skal vi vise vår støtte for dem som er der inne og slåss

Cirka 70 aktivister stilte opp for samisk kultur foran Trondheim tinghus mandag morgen.

Thorbjørn Lindseth holdt apell foran Trondheim tinghus for støttemarkeringen for reindrifta på Fosen.  Foto: Emilie Sofie Olsen

Nyheter

Mandag 2. desember startet rettssaken mellom Statnett og Fosen Reinbeitedistrikt i Frostating lagmannsrett. I forbindelse med rettssaken møtte omtrent 70 mennesker opp til støttemarkering utenfor Trondheim tinghus.