Søkte for seint, men fikk likevel penger

I disse dager fordeles 156 000 kroner til lag og foreninger i Åfjord kommune. En del søkte etter fristen, men kom likevel med i tildelinga.

Illustrasjonsbilde fra et Keeperkurs i Åfjord i vår.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Åfjord kommune fikk 14 søknader om tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019.