To Fosen-kommuner får datastøtte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjorde før helga at de gir støtte til 36 kommuner i landet for å øke innbyggernes digitale ferdigheter. To av kommunene som får penger ligger på Fosen.

Illustrasjonsbilde av smarttelefon  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

– God digital kompetanse er en forutsetning for at både offentlig sektor, næringsliv og den enkelte skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i ny teknologi. I vår digitaliserte hverdag er det viktig å kunne bruke digitale verktøy for å ta del i arbeids- og samfunnsliv. Derfor er det veldig positivt at mange kommuner ønsker å hjelpe innbyggere som trenger å forbedre sine digitale ferdigheter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra regjeringen om temaet.

Nye Åfjord kommune og nye Ørland kommune får penger fra potten på totalt fem millioner kroner.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud slik at alle får gode nok digitale ferdigheter til å benytte seg av digitale tjenester, både offentlig og privat.

Tre av målgruppene det er spesielt viktig å nå, er de uten jobb, eldre og innvandrere.

I gang allerede

Både nye Åfjord og nye Ørland har allerede hatt ulike datakurs for sine innbyggere selv om de nå får støtte til å etablere permanente tilbud.

Regjeringen skriver at nye Ørland gjennom det eksisterende Seniornett-tilbudet får 50.000 kroner. Nye Åfjord er tildelt 60.000 kroner til sin satsing på data- og mobilkurs.