Derfor setter kommunen penger i fond framfor å betale ned gjelda

– Jeg synes det er respektabelt av kommunestyret å sette av så mye penger i fond. Vi har ikke fokus på å bruke opp mest mulig før ei kommunesammenslåing, sier avtroppende varaordfører Jon Husdal (Sp).

Fra venstre Nina Knutsen, ordfører Vibeke Stjern (Ap), rådmann Per Ole Johansen og varaordfører Jon Husdal (Sp).   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Åfjord kommunestyre hadde sitt aller siste møte torsdag. Saker som sto på dagsorden var prioritering av spillemidler og saldering av budsjett. Det var i denne siste saken at politikerne diskuterte avsetting av penger i fond. Det var ingen diskusjon om hvorvidt dette var rett, men Venstres Ingrid Gauslaa Hårstad hadde tanker om hvordan det kunne gjøres.