Varsler mulig stengning av nødveg

Overgangen til full vinter kan føre til at fylkesveg stenger på kort varsel.

I Liankrysset er det nå asfalt, men det gjenstår ennå arbeid ved Gartnesodden. Dermed er nødvegen fremdeles essensiell for trafikkaviklinga.   Foto: Terje Kornberg - Statens vegvesen

Nyheter

Byggeledelsen vil med dette gjøre oppmerksom på at omkjøringsveien (Staggalia - Lundfjord) på fylkesveg 723 kan bli kan bli stengt på kort varsel grunna kjøreforholdene.

Stenginga vil bli kunngjort med SMS-varsling.

– Det står en traktor i beredskap som kan settes in på kort varsel. Det kan likevel bli nødvendig å stenge vegen, opplyser byggeleder Olaf Rovik.

Fremdeles pågår arbeid med Liankrysset, men der er det bare mindre etterarbeid som gjenstår.