Millioner i potten: Ny svømmehall ikke førsteprioritet

Åfjord kommune har satt opp sin liste over hvilke idrettsanlegg som skal prioriteres ved tilskudd av spillemidler.
Nyheter

Kommunestyret har vedtatt følgende prioritering av ordinære idrettsanlegg for 2020. Lista de kom fram til ser ut som følger: